<div align="center"> <h1>Towarzystwo Przyja&amp;frac14;ni Polsko-Francuskiej Oddzia&amp;sup3; w Bydgoszczy</h1> <h3>Towarzystwo Przyja&amp;frac14;ni Polsko-Francuskiej Oddzia&amp;sup3; w Bydgoszczy. Wszelkie informacje dotycz&amp;plusmn;ce dzia&amp;sup3;alno&amp;para;ci towarzystwa oraz propagowania wiedzy o Francji, jej kultury i j&amp;ecirc;zyka na Kujawach i Pomorzu</h3> <p>Francja, francuski, Towarzystwo, przyja&amp;frac14;ni, polsko-francuskiej</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://webir.nazwa.pl/inne/tppf" rel="nofollow">webir.nazwa.pl/inne/tppf</a></p> </div>